Ekologinis žemės ūkis

Tai ekologiško gaminio ženklas, kurį Lietuvoje suteikia VŠĮ "Ekoagros".

Ekologinio žemės ūkio sertifikavimo sistemai keliami dideli reikalavimai. Ji turi būti nešališka, patikima, objektyvi, kompetentinga, savarankiška, finansiškai stabili. Šių kriterijų prioritetus nustato pačios gamybos ir sertifikavimo sistemos sąlygos, rinkos bei bendrieji sertifikavimo reikalavimai, tačiau svarbiausi kriterijai visada yra kompetencija, objektyvumas, bešališkumas ir savarankiškumas.

Lietuvoje ekologinio ūkininkavimo norminis dokumentas yra Ekologinio žemės ūkio taisyklės ir ES Tarybos reglamentai (EB) - Nr. 834/2007 ir Nr. 889/2008. Minėti dokumentai nusako ekologiškų produktų gamybos, perdirbimo, gabenimo, saugojimo, realizavimo reikalavimus. LR žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 viešajai įstaigai  „Ekoagros“ pavesta vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės darbus.

« Visi sertifikatai